Trang bị đồng hồ chuẩn cho Viện đo lường Việt Nam

 Phục vụ dự án trang bị chuẩn đo lường để kiểm định đồng hồ đo khí có lưu lượng từ 16L/ h đến 40000L/h

 Công ty Cổ phần Hệ thống đo lưu lượng đã trang bị cho Viện đo lường đồng hồ chuẩn để kiểm định các đồng hồ đo khí. Công nghệ sử dụng của đồng hồ này là công nghệ vòi phun tới hạn.

Các bài khác