Viện Đo lường Việt Nam

  Bổ sung hệ thống chuẩn đầu về độ dài tại Viện Đo lường Việt Nam

 

Nằm trong khuôn khổ đề tài nghiên cứu khoa học theo nghị định thư giữa Hàn Quốc và Việt Nam trong hai năm 2010 - 2011, Viện Nghiên Cứu Khoa Học Chuẩn Hàn Quốc (KRISS) và Viện Đo Lường Việt Nam (VMI) đã có những buổi trao đổi giữa các nhóm nghiên cứu của hai Viện

 

Le Huu Thang trong buoi seminar tai KRISS
Ảnh: Từ trái sang phải, tiến sĩ HanYong Riu, HoSuhng Suh (KRISS) và Lê Hữu Thắng (VMI) trong một buổi seminar nhóm tại KRISS
Đặc biệt từ chương trình hợp tác nghiên cứu này, dưới sự nỗ lực thúc đẩy của tiến sĩ HoSuhng Suh – chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực chuẩn đầu độ dài và ông SanWook Seo – trưởng nhóm Đối tác toàn cầu của KRISS, một nguồn laser ổn định tần số I2/He-Ne đã được tài trợ, bổ sung cho hệ thống chuẩn đầu về độ dài của VMI. Nguồn chuẩn đầu mới được bổ sung thông qua chương trình hợp tác này là một món quá đáng trân trọng của KRISS tặng cho VMI, giúp tăng cường nâng cao năng lực chuẩn của lĩnh vực đo lường độ dài của Việt Nam
Hieu chuan tan so nguon chuan
Ảnh: Hiệu chuẩn tần số chuẩn - nguồn chuẩn đầu lĩnh vực đo lường độ dài của chuyên gia đo lường VMI tại KRISS trong khuôn khổ đề tài theo nghị định thư giữa Việt Nam và Hàn Quốc

Kết quả của chương trình hợp tác này là một trong những thành quả hợp tác quốc tế đúng hướng có hiệu quả giữa VMI và KRISS được xây dựng trong nhiều năm qua, cũng như sự nỗ lực hết sức mình của các thành viên trong chương trình

 

Nguồn: http://www.vmi.gov.vn

Các bài khác